ЈУГУЛАР ФОРАМЕН - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА И БОЛЕСТИ - АНАТОМИЈА

Југулар фораменИзбор Уредника
Спинални канал
Спинални канал
Југуларни форамен лежи у основи лубање и отеловљава тачку пролаза од девете до једанаесте кранијалне нерве, као и задњу менингеалну артерију, сигмоидни синус и инфериорни петросални синус. Могу се јавити проблеми у југуларном форамену